www.hik-consulting.pl - Aparatura Pomiarowa, Stanowiska Szkoleniowe - Webshop HIK-Consulting

Group
Przejdź do treści


Telekomunikacja - Technologia Światłowodowa
Wprowadzenie do Technologii Światłowodowej
- Stanowisko Edukacyjne, typ: EFO100B
 • czyszczenie złącz światłowodowych
 • kalibracja miernika mocy
 • bilans mocy linii światłowodowej
 • wyznaczenie progu czułości miernika mocy optycznej
  przy pomocy tłumika
 • określenie maksymalnej dopuszczalnej straty w przesyle
 • studium dwukierunkowego łącza WDM
  (zwielokrotnianie w dziedzinie długości fali)
 • wpływ makrozgięć jednomodowego włókna światłowodowego
  na jakość przesyłu
 • studium tłumienia łącza: moc zmierzona, moc referencyjna,
  charakterystyka kabla światłowodowego
 • określenie długości fali
 • emulacja kanału transmisji
 • określenie maksymalnego zasięgu transmisji toru optycznego,
  rozpraszanie energii spowodowane przez fluktuacje gęstości
  i współczynnika załamania szkła (rozpraszanie Rayleigha - rozpraszanie w wyniku pobudzenia)
 • zastosowanie multipleksowania / demultipleksowania
  w transmisji światłowodowej
 • rezultaty zastosowania transmisji TCP/IP oraz transmisji UDP

Telekomunikacja - Teoria Sygnałów, Kodowanie, ...
Symulator Sygnałów Układów Elektronicznych
- Stanowisko Edukacyjne, typ: ETD410

 • nadajnik, kanał idealny, odbiornik, przepływ na kanale z  ograniczonym pasmem, zakłócenia ISI, impulsy o wysokim cosinus  (kształtowanie RC)
 • filtrowanie RRC, szum Gauss jako współczynnik błędu
 • kodowanie NRZ, Manchester, AMT, …
 • porównywanie spektrum, ogólny modulator liniowy Fresnela
 • obrazowanie konstelacji
 • modulacja  numeryczna OOK, modulacja amplitudowa ASK
 • kodowanie różnicowe  (eliminowanie dwuznaczności), DPSK, DPM
 • modulacja fazy i amplitudy QAM z  kodowaniem
  różnicowym i szyfrowaniem
 • modulacja częstotliwościowa FSK,  MSK, GMSK, OFDM
 • ortogonalne modulacje szerokopasmowe (kody CDMA)
 • obserwacja schodkowania w domenie czasu i częstotliwości
 • obserwacja zakłóceń wynikających z kwantyzacji, dystrybucja, spektrum, pomiar współczynnika sygnał-szum, tryb przeliczania decybeli
 • wykrywanie nieliniowości w systemie harmonicznym
 • implementacja filtra FIR, filtry rekurencyjne napisane
  w środowisku  Matlab lub Scilab
 • identyfikacja systemu liniowego przy pomocy  adaptacyjnego filtra FIR


Aparatura Kontrolno - Pomiarowa
Sondy Bliskiego Pola są używane do pomiarów pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości, elektrycznych i magnetycznych w zespołach i urządzeniach. Sondy Pola Bliskiego, pomocne są w pracach inżyniersko - konstruktorskich umożliwiają precyzyjną identyfikację źródeł zakłóceń na płytkach drukowanych. Sonda może mieć rozmiary fizyczne podobne jak szerokości ścieżek na nowoczesnych płytkach drukowanych. Dzięki temu po podłączeniu sondy do analizatora widma możemy z dokładnością do ułamków milimetra / pojedynczych wyprowadzeń identyfikować źródła dotkliwych zakłóceń. Sondy pozwalają na pracę w paśmie do 6GHz. Więcej informacji - LINK. Dostępne są również Szerokopasmowe Wzmacniacze Pomiarowe (LINK), Wyposażenie do Optycznej Transmisji Sygnałów (LINK), Skanery EMC (LINK) oraz Generatory Narażeń EMC (LINK).
Elektrotechnika
Wprowadzenie do Zagadnień Związanych z Elektrotechniką
- Stanowisko Edukacyjne, typ: NV6000
 • wyznaczanie charakterystyk diody półprzewodnikowej
 • wyznaczanie charakterystyk tranzystora
 • studium przepływu prądu w obwodzie
  do którego podłączane są żarówki
 • prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya
 • studium zjawiska indukcji wzajemnej
 • studium zjawiska prądów wirowych
 • studium przekaźnika, tworzenie układu przełączającego
  opartego o przekaźnik
 • galwanometr jako woltomierz lub amperomierz
 • studium transformatora obniżającego
  oraz podwyższającego napięcie
  przy użyciu cewek oraz rdzeni (w komplecie)
 • studium zjawiska rezystancji
 • studium prawa Ohma oraz prawa Kirchhoffa
 • obwód R-C oraz studium kondensatorów
 • obwód L-C jako obwód rezonansowy


Elektronika Cyfrowa / Elektronika Analogowa
Uniwersalna Platforma do Tworzenia Układów Elektronicznych
- Stanowisko Edukacyjne, typ: ST2613A


 • studium filtra środkowozaporowego
 • dioda Zenera jako regulator napięcia
 • tranzystorowe regulatory napięcia
 • studium filtra dolnoprzepustowego, górnoprzepustowego
  oraz środkowoprzepustowego
 • konfirguracja tranzystora NPN (CE, CB, CC)
 • określanie charakterystyk wzmocnienia
  nieodwracającego wzmacniacza operacyjnego
 • konfiguracja wtórnika napięciowego
 • wzmacniacz operacyjny w konfiguracji odwracającej
 • studium mostka Wheatsone'a
 • obwód wzmacniacza CE
 • studium bramek uniwersalnych i bramek logicznych
 • sumatory i subtraktory logiczne
 • konwersja kodu (binarny na Graya i Graya na binarny)
 • konwersja kodu (BCD na kod z nadmiarem 3)
 • studium różnych układów przerzutnikowych bistabilnych
 • oscylatory CMOS i kwarcowe
 • 4 bitowy komparator wagowy - studium
 • licznik Johnsona, licznik zdarzeń 3 cyfrowy

Nasza Oferta Stanowisk Edukacyjnych:
Copyright HIK-Consulting, Chabrowa 16, 01-934 Warszawa, Tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, Godziny pracy: 8:00~16:00, Pon.-Pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści